Tanároknak kategória bejegyzései

Az oroszlánbarlang szájában

A belső motiváció felszabadításáról

Részlet Dr. Máté Gábor egyik könyvéből

„1969-ben, a West Vancouver Gimnáziumban volt alkalmam megtapasztalni, milyen az, amikor a tanár egy egész osztálynyi figyelemhiány zavarral élő diákkal áll szemben…

A tanárképzési évem első gyakorlatán az oroszlánbarlang szájába hajítottak, maikor egy osztálynyi olyan diák elé kellett kiállnom, akikről a legtöbben már lemondtak- az „iskolából eltanácsoltak”, így beszéltek magukról. Ebbe az osztályba minden tanárnak beletört a bicskája, és a legtapasztaltabb tanárok is kudarcot vallottak.

Térképkészítést kellett tanítanom nekik. Puszta szeszélyből az első nap minden kezem ügyébe eső hangszert magammal vittem: a gitáromat, kasztanyettákat, furulyákat, harmonikákat, lábasokat és serpenyőket, bongó dobokat. Egy gyertyát is bevittem. Megkérdeztem a vezető tanáromat, aki nagyon merev, de igen kedves férfi volt, hogy az iskolában hol zajonghatnánk. Aztán az egész osztályt kihajtottam az asztalosműhelybe, kiosztottam a hangszereket, meggyújtottam a gyertyát, és a gitár húrjaiba csaptam. Mind azonnal és spontán módon bekapcsolódtak.

Az a szabály, hogy senki se lehet csak megfigyelő. Vagy megfog egy hangszert maga is, vagy el kell mennie.”– mondtam a vezető tanáromnak. Otthagyott minket. Egy egész órán át tartott a zene(bona). A végén már a műhelyasztalok tetején táncoltak a diákok. Kiáltoztunk, rikoltoztunk. Egyetlen szó sem hangozott el. Amikor megszólalt a csengő, összeszedtem a hangszereket. Másnap belefogtunk a térképkészítésbe. Itták a szavaimat. A vezető tanár alig hitt a szemének.
Ma már értem, hogy ösztönösen reagáltam a gyerekek elfojtott energiáira, és felismertem, hogy kifejezésért kiált. Emellett kedveltem őket, élveztem a társaságukat és nem ijedtem meg tőlük. (…)

A saját példám is igazolta, a figyelemhiány zavarral élő gyerekek vulkanikus mennyiségű elfojtott mozgási energiával rendelkeznek. Ha lehetőséget termetünk rá, hogy ennek egy része kreatív módon jusson kifejezésre, kezdetben akár bármilyen meghatározott cél nélkül, ebből az energiából rengeteget tudunk konstruktív irányba terelni. A probléma itt sem az, hogy hogyan motiváljuk a gyereket, hanem az, hogy miként szabadítsuk fel a belső motivációt.

Forrás: Dr. Máté Gábor: Szétszórt emlék, A figyelemhiány zavar új gyógymódja, 265-271. o.

5+1 tanács a hatékony oktatáshoz

Részletek a Didactica Magna c. művéből                                                                                    PDF

Ha a Comenius által leszögezett alapelveket betartanánk, a diákoknak nagyobb öröm lenne az iskolai tanulás!

1. Legyen haszna!
– Bármely tananyagot könnyebbé tehetünk, ha megmutatjuk, mi a haszna a gyakorlati életben.
– Ha megmutatjuk a diáknak, mi mit céloz, egyenesen a kezébe adjuk, hogy tudásáról meggyőződjék és tevékenységében örömét lelje.
– Semmit se tanítsunk, csak aminek szemmel látható haszna van.
– A természet nem kezd haszontalan műveletbe.
– Semmi mást ne tanítsunk, csak a jövő számára fontos dolgokat.
– Aligha hiábavalóbb valami, mint a sok tudás és tanulás, ha ezek nem vesszük hasznát.
– Nem az a bölcs, aki sokat, hanem aki hasznos dolgokat tud.

2. Ébresszük fel a tudásvágyat!
– Isocrates: „Akiben nagy a tudásszomj, az tudóssá lesz.”
– Quintilius: „A tanulmány alapja a tudásvágy, melyet senkire sem lehet rákényszeríteni.”
– A tudás és tanulás iránti vágyat bármely módon fel kell lobbantani a gyerekben.
– A tanítás módszere csökkentse a tanulás fáradtságát.

5+1 tanács a hatékony oktatáshoz bővebben…

A kreativitás mérése

Egy ismert teszt a kreativitás felmérésére több szempont alapján értékeli, hogy üres körök felhasználásával milyen ötletek születtek. Tesztlap megnyitása

Torrance-féle kreatív gondolkodás vizsgálat értékelése
a) Gördülékenység
az adott időben hány választ nyújtott a vizsgált személy, hány ötlete volt;
b) Rugalmasság
hányféle kategóriába sorolhatóak az ötletek;
c) Eredetiség
Mennyire egyediek, ritkák és szokatlanok az ötletek;
d) Kidolgozottság
mennyire komplexek, kidolgozottak az ötletek.

cartoon-child-balloon-bunchMindegyik szempontra adható 0-2 pont, de ez inkább csak a tanárt segíti az átlátásban, a diákoknak többet ér a szempontok szerint megfogalmazott értékelés.
Persze akad olyan diák, aki a kreativitásával még ezen az értékelésen is kifog (lásd a képet).

A megfigyelések alapján az eredetiség és kidolgozottság korrelál leginkább a kreativitással.

 

Felhasznált irodalom
Robert Fischer: Hogyan tanítsuk gyermekeinket tanulni?

Hogyan kérdezzük a diákokat?

tanarnö kicsiA kérdezés a tanítás és a tanulás kulcspontja. Nem hiába volt olyan hatékony Szókratész tanítási módszere (ráadásul még sétáltak is, miközben megvitattak dolgokat).

Az órákon a tanárok többnyire zárt kérdéseket tesz fel, amire készen van a helyes válasz. (Hogy hívják? Honnan való?) Ez nem biztat kitartó gondolkodásra. Megfigyelték azt is, hogy minél többet kérdeztek a gyerekektől, annál kevésbé mutattak érdeklődést a válaszaikban.
A jó kérdés intellektuális követelményt állít fel. Hogyan kérdezzük a diákokat? bővebben…

A diákok típusai

A bizonyos tulajdonságok szerinti csoportosítás sokszor segít átlátni, milyen is egy diák és miben kell őt segíteni. (Persze arra is vigyáznunk kell, hogy nem szemléljük őket statikusan.)

magas intelligencia+ magas kreativitás
magát jól irányítja, a szabadsággal jól él
magas intelligencia+ alacsony kreativitás
Az iskolai teljesítmény rabjai, a kudarcot gyakran katasztrófának élik, fontos neki a küzdelem a kitűnőségért
alacsony intelligencia+ magas kreativitás
Konfliktusban állhatnak önmagukkal és környezetükkel. Értéktelennek, alkalmatlannak érezhetik magukat. Feszültségmentes környezeteben kivirágozhatnak.
alacsony intelligencia+ alacsony kreativitás

(Forrás:Robert Fischer: Hogyan tanítsuk gyermekeinket tanulni?)

Comenius 6 képességfajtát különböztetett meg

  1. éleseszűek és tudásra vágyakozók, könnyen kezelhetők
  2. éleseszűek, de lomhák, de azért engedelmesek
  3. éleseszűek és tudásra vágyakozók, de vadak és makacsok
  4. engedelmesek és tanulni vágyók, de lassúak és nehéz felfogásúak
  5. tompák és tunyák
  6. tompaeszűek, rosszindulatúak

(Forrás: Didactica Magna)

Comenius az oktatásról

A tanárképzés alatt sok szó eset Comeniusról és gyakran hivatkoztak rá, mégsem volt kötelező elolvasni főművét, a Didactica Magnát.  Mivel nagyon tanulságosnak tartom, ezért elkészítettem az összefoglalóját. Ezt ismerve, remélem kedved támad az egészet elolvasni.

A 300 oldalas mű 20 oldalas összefoglalóját itt töltheted le.

Olvasáshoz, nyomtatáshoz PDF formátumban:
Comenius Didactica Magna kivonata

Ha idézni szeretnél belőle, doc. formátumban:
Comenius  Didactica Magna kivonata

Ingyen letölthető anyagok tanároknak

hatekony tanulas tanulmanykötetHatékony tanulás
A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése
(190 oldal)

101 ötlet innovatív tanároknak
letölthető fejezetenként PDF formátumban

Ha tehetséges a gyerek_boritoHa tehetséges a gyerek… Útmutató szülőknek és tanároknak
A Tehetség könyvtár egész sorozata ingyen letölthető itt.
Kötetek:
Tehetség és személyiségfejlesztés
A zenei tehetség felismerése és fejlesztése
A sporttehetség felismerésének és fejlesztésének alapjai
Képzőművész tehetségek gondozása
Az irodalmi alkotótevékenység fejlesztése
A matematikai tehetség fejlesztése
A tehetséggondozás lehetőségei fizikából
Drámapedagógia a tehetséggondozásban
A reflektív gondolkozás fejlesztése
Tehetségfejlesztés a biológiatudományban