5+1 tanács a hatékony oktatáshoz

Részletek a Didactica Magna c. művéből                                                                                    PDF

Ha a Comenius által leszögezett alapelveket betartanánk, a diákoknak nagyobb öröm lenne az iskolai tanulás!

1. Legyen haszna!
– Bármely tananyagot könnyebbé tehetünk, ha megmutatjuk, mi a haszna a gyakorlati életben.
– Ha megmutatjuk a diáknak, mi mit céloz, egyenesen a kezébe adjuk, hogy tudásáról meggyőződjék és tevékenységében örömét lelje.
– Semmit se tanítsunk, csak aminek szemmel látható haszna van.
– A természet nem kezd haszontalan műveletbe.
– Semmi mást ne tanítsunk, csak a jövő számára fontos dolgokat.
– Aligha hiábavalóbb valami, mint a sok tudás és tanulás, ha ezek nem vesszük hasznát.
– Nem az a bölcs, aki sokat, hanem aki hasznos dolgokat tud.

2. Ébresszük fel a tudásvágyat!
– Isocrates: „Akiben nagy a tudásszomj, az tudóssá lesz.”
– Quintilius: „A tanulmány alapja a tudásvágy, melyet senkire sem lehet rákényszeríteni.”
– A tudás és tanulás iránti vágyat bármely módon fel kell lobbantani a gyerekben.
– A tanítás módszere csökkentse a tanulás fáradtságát.

3. Legyen mélyreható!
– A tanítók és a könyvek sokfélesége szétforgácsolta a növendékek figyelmét.
– A természet semmit se hanyagol el.
– Mindent erősítsünk állandó gyakorlással.
– Valamennyi összetartozó dolgot állandóan hozzunk kapcsolatba egymással.
– Quintilius: Minden ismeret az emlékezeten alapszik, és hiábavaló a tanítás, ha mindaz, amit hallottunk (vagy olvastunk) szertefoszlik.

4. Legyen szemléletes!
– A tanítóknak aranyszabályuk legyen, hogy amennyire csak lehetséges, tárjanak mindent az érzékek elé.
– A tanítás ne a dolgok szóbeli elbeszélésével vegye kezdetét, hanem a reális megfigyeléssel.
– Az érzékelés az emlékezet leghívebb sáfárja, ha mindent az érzékelés alapján bizonyítunk, az azt fogja eredményezni, hogy amit valaki elsajátított, azt szilárdan tudja is.

5. Legyen minta!
– Cselekvést csak cselekvés útján lehet elsajátítani. (írással írni, énekelve énekelni, faragással faragjunk) Az iparosok tanoncai is utánzás által tanulnak.
– Quintiliánus: Hosszú és nehéz út a szabályokon keresztül, könnyű és hatásos a példákon át.
A szabályok ugyanis valóságos tövisek az elme számára: állandó figyelmet és éles észt követelnek meg, gyakorlat útján azonban a legtompább eszűeken is segíthetünk.
– Arra kell tehát törekedni, hogy, amit az iskolában, sőt az egész életben tenni kell, annak igaz, biztos, egyszerű és könnyen utánozható mintaképei legyenek.

+1 Legyen erkölcsösség!
Az iskolák, amikor az embert alakítják… tegyék alkalmassá mind a földi feladataira, mind az örökkévalóság számára. Ezért az iskolákban ne csak tudományt tanítsunk, hanem erkölcsiséget és jámborságot is.

összeállítást készítette: Sz. Sarolta, 2014
www.tanuljhatekonyan.hu