Hogyan kérdezzük a diákokat?

tanarnö kicsiA kérdezés a tanítás és a tanulás kulcspontja. Nem hiába volt olyan hatékony Szókratész tanítási módszere (ráadásul még sétáltak is, miközben megvitattak dolgokat).

Az órákon a tanárok többnyire zárt kérdéseket tesz fel, amire készen van a helyes válasz. (Hogy hívják? Honnan való?) Ez nem biztat kitartó gondolkodásra. Megfigyelték azt is, hogy minél többet kérdeztek a gyerekektől, annál kevésbé mutattak érdeklődést a válaszaikban.
A jó kérdés intellektuális követelményt állít fel.

Gondolkodásra késztető kérdések:

  • Mi a véleményed?
  • Honnan tudod?
  • Miért így gondolod?
  • Van más módszer, ötlet?
  • Hol található még erre példa?
  • Mindig így van?
  • Szerinted mi következik ezután?
  • Mi a probléma? Hol találkoztál hasonlóval?
  • Mire van szükségünk? Mi a követező lépés?
  • Van-e jobb módszer?

Ha a válasz nem születik meg 1 ms-en belül a tanár máris beavatkozik, megismétli vagy újrafogalmazza a kérdést, újabb kérdést tesz fel, vagy másik gyereket kérdez. Amikor a tanuló válaszol, a tanár 1 ms-en belül reagál. Megdicséri, újabb kérdést tesz fel, vagy magyarázatot fűz hozzá. Úgy tűnik, ritkán adatik meg a tanulóknak a gondolkodásra szánt csend fényűzése.”

A várakozási idő növelésével javul a válasz minősége, hosszabb válaszok születnek vagy több tanuló válaszol. A diákok sokszor érzik úgy: „nem volt rá elég időm.”

A jó tanár átgondolásra biztat, nem gyakorol túlzott befolyást, nem erőlteti a saját értelmezését. Ha a tanár is feltárja a saját ötleteit, javaslatait, feltételezéseit, diák jobban végiggondol valamit.

Ha azt akarjuk, hogy a gyermekek aktív és vállalkozó kedvű gondolkodókká váljanak, akkor arra kell őket bátorítanunk, hogy kérdezzenek.”

Egy kutatás kimutatta, hogy a gyerekek az iskolában csak tizedannyit kérdeznek, mint kiskorukban. (Az órán elhangzó kommunikáció kb. 5 %-a.)Tegyük fel magunknak a kérdést: Milyen gyakran van lehetősége a diáknak társaitól kérdezni az órán?

Felhasznált irodalom
Robert Fischer: Hogyan tanítsuk gyermekeinket tanulni? (Műszaki Kiadó, Bp. 2008)