Az intelligencia típusai

Sok olyan dologban tehetséges lehetsz, amire eddig még nem is gondoltál!

Az első intelligenciateszt megalkotója még inkább a “józan észt”, az életben boldogulni tudást vizsgálta. Aztán hosszú ideig az IQ tesztek főleg a matematikai-logikai tudást célozták. Manapság már többfajta felfogás létezik,  és  az összetett intelligencia elméletek az uralkodók.  Még így is nehéz egy embert a maga sokrétűségében felmérni.
Az iskolai elvárások még mindig inkább a logikai-matematikai és nyelvi intelligenciának kedveznek. Azonban sok olyan dologban is tehetséges lehetsz, amire eddig még nem is gondoltál.
Az intelligencia tágabb értelemben nem csak problémák megértésére és megoldására való képesség. Rokona a tehetség fogalmának is és összefügg azzal is, milyen tanulási stílus előnyös valakinek.
intelliencia tipusaiHoward Gardner harvardi professzor úttörő volt abban a felfogásban, hogy mindnyájan számos különböző típusú intelligenciával rendelkezünk. Mindenkiben megtalálható mindegyik képesség, csak eltérő mértékben fejlettek. Mindenkinél egyéni, hogy mi az erőssége és gyengesége pl. a logikája gyengébb, de kiváló a zenében és a társas kapcsolatokban.
Nyelvi intelligencia
olvasásra, írásra és szavakkal történő kommunikációra való képesség
Logikai – matematikai
számolásra és logikus érvekre való képesség (tudósok, jogászok)Térbeli – vizuális
térben való fejlett tájékozódás, térlátás (építészek, szobrászok, festők, pilóták)
Zenei intelligencia
érzékenység a hangok és ritmusok iránt
Természeti intelligencia
fogékonyság természeti összefüggésekre, érzékenység más élőlényekkel szemben (kertészek, gazdák )
Testi – mozgásos
ügyes kis-és nagymotoros mozgások (sportolók, táncosok, fogorvosok, sebészek)
Társas intelligencia
kapcsolat kialakítása másokkal, megértés (kereskedő, vezetők, pszichológus)
Belső intelligencia
öntudatosság, önirányítás, megérzés

Egyre népszerűbb az érzelmi intelligencia fogalma (EQ), amikor is valaki a saját és mások érzéseit jól felismeri és jól tudja kezelni (az előbbi felosztás belső és társas intelligenciájának felel meg).

Sok modern gondolkodó szerint még több intelligencia létezik pl.:
– exisztenciális intelligencia: mély kérdések feltevése az emberi lét értelméről, miért vagyunk itt, miért halunk meg
– előadói tehetség, kreatív tehetség, kézműves tehetség, spirituális tehetség stb.

 

Felhasznált irodalom: Gordon Dryden, Dr. Jeanett Vos, A tanulás forradalma ( Bagolyvár, 2005)