Az oroszlánbarlang szájában

A belső motiváció felszabadításáról

Részlet Dr. Máté Gábor egyik könyvéből

„1969-ben, a West Vancouver Gimnáziumban volt alkalmam megtapasztalni, milyen az, amikor a tanár egy egész osztálynyi figyelemhiány zavarral élő diákkal áll szemben…

A tanárképzési évem első gyakorlatán az oroszlánbarlang szájába hajítottak, maikor egy osztálynyi olyan diák elé kellett kiállnom, akikről a legtöbben már lemondtak- az „iskolából eltanácsoltak”, így beszéltek magukról. Ebbe az osztályba minden tanárnak beletört a bicskája, és a legtapasztaltabb tanárok is kudarcot vallottak.

Térképkészítést kellett tanítanom nekik. Puszta szeszélyből az első nap minden kezem ügyébe eső hangszert magammal vittem: a gitáromat, kasztanyettákat, furulyákat, harmonikákat, lábasokat és serpenyőket, bongó dobokat. Egy gyertyát is bevittem. Megkérdeztem a vezető tanáromat, aki nagyon merev, de igen kedves férfi volt, hogy az iskolában hol zajonghatnánk. Aztán az egész osztályt kihajtottam az asztalosműhelybe, kiosztottam a hangszereket, meggyújtottam a gyertyát, és a gitár húrjaiba csaptam. Mind azonnal és spontán módon bekapcsolódtak.

Az a szabály, hogy senki se lehet csak megfigyelő. Vagy megfog egy hangszert maga is, vagy el kell mennie.”– mondtam a vezető tanáromnak. Otthagyott minket. Egy egész órán át tartott a zene(bona). A végén már a műhelyasztalok tetején táncoltak a diákok. Kiáltoztunk, rikoltoztunk. Egyetlen szó sem hangozott el. Amikor megszólalt a csengő, összeszedtem a hangszereket. Másnap belefogtunk a térképkészítésbe. Itták a szavaimat. A vezető tanár alig hitt a szemének.
Ma már értem, hogy ösztönösen reagáltam a gyerekek elfojtott energiáira, és felismertem, hogy kifejezésért kiált. Emellett kedveltem őket, élveztem a társaságukat és nem ijedtem meg tőlük. (…)

A saját példám is igazolta, a figyelemhiány zavarral élő gyerekek vulkanikus mennyiségű elfojtott mozgási energiával rendelkeznek. Ha lehetőséget termetünk rá, hogy ennek egy része kreatív módon jusson kifejezésre, kezdetben akár bármilyen meghatározott cél nélkül, ebből az energiából rengeteget tudunk konstruktív irányba terelni. A probléma itt sem az, hogy hogyan motiváljuk a gyereket, hanem az, hogy miként szabadítsuk fel a belső motivációt.

Forrás: Dr. Máté Gábor: Szétszórt emlék, A figyelemhiány zavar új gyógymódja, 265-271. o.