Híres emberek a nyelvtanulásról címkével jelölt bejegyzések

Az intellektuális kaland, avagy hogyan tanult meg Kosztolányi portugálul

Kosztolányi Dezső: PORTUGÁLUL OLVASOK

kosztolanyiÚgy történt, hogy nyáron csak pihenni akar­tam, labdázni és úszni. Ennek folytán nem vit­tem magammal semmiféle munkát. Utolsó pillanatban azonban bedobtam csomagomba egy por­tugál könyvet.

Esküszöm önöknek, hogy akkor egy szót sem tudtam portugálul. A portugálokról is csak an­nyit tudtam, megbízható történelmi kútfőktől, hogy vígan dudálnak. Nem is óhajtottam megta­nulni nyelvüket soha. Minek?

De a szabadban kényszerűségből ráfanyalodtam az egyetlen könyvre és magányom börtönében, melynek egyik falát dolomitsziklák, másik falát rengeteg erdők alkották, az ég s víz színe előtt, sillabizálni kezdtem a szövegét. Eleinte nehezen ment. Aztán belemelegedtem. Az intellektuális kaland, avagy hogyan tanult meg Kosztolányi portugálul bővebben…

Örkény egyperces: Tanuljunk idegen nyelveket!

Kicsit fanyar, de tanulságos történet. Dióhéjban: Munkaszolgálatosként dolgozik, amikor rosszul fordít a tolmács, azt mondja róla, hogy zsidó és ő nem tudja magát megvédeni. Amikor jóval a háború után meglátja a korábbi náci tisztet Olaszországban, nem tud segítséget hívni, mert továbbra sem beszél idegen nyelveken.

Álljon itt kedvcsinálónak a vége:

“Ne induljanak el! Szállítsák le azt a fasiszta disznót!”
A portás, egy nálam fél fejjel magasabb, színes bőrű szudáni, megfenyegetett az ujjával, és intett, hogy hordjam el magam. Még neki se magyarázhattam el, mi történt, habár ő talán az olaszon kívül franciául és angolul is tudott. Én azonban, sajnos, a magyaron kívül semmiféle más nyelven nem beszélek. Örkény egyperces: Tanuljunk idegen nyelveket! bővebben…

Lomb Kató gondolatai a nyelvtanulásról

a híres 16 nyelvű tolmács gondolatailomb kato nyelvtanulás

  • A nyelv az egyetlen, amit rosszul is érdemes tudni.
  • Döntő szerepet játszik a nyelvtanulásban a motiváció–fűtötte érdeklődés, kitartással és szorgalommal párosulva.
  • A relaxációs módszerről: Nem hiszem el, hogy önfegyelem és energiabefektetés nélkül lehet nyelvet tanulni.
  • A nyelvtanulást munkával vagy szórakozással kell összekapcsolni.

10 tanács a nyelvtanuláshoz lomb kato nyelvtanulas

  1. Olvass aktívan, a margóra írd ki a megértett, kihámozott szavakat.
  2. Ne szövegösszefüggésből kiragadva tanuld a szavakat.
    „A szavak nem elszigetelve, hanem gondolati logikába ágyazva élnek bennünk, sosem légüres térben.”
  3. Haladásunkat az ismertre alapozzuk, ne az ismeretlenre.
  4. Fedezd fel a nyelvtant. Keresd a miérteket! Tudatosíts magadban a szabályokat.

A nyelvtant tanuljuk a nyelvből és
ne a nyelvet a nyelvtanból.

Kossuth Lajos, akinek szónoklatait ma angol retorikakönyvek idézik példaképpen, az osztrákok börtönében tanult meg angolul. Egy Shakespeare dráma16 sora szolgált kiindulópontul. „Az angol nyelvtant a szó szoros értelmében fel kellett találnom… utána már csak a szókincset kellett gyarapítanom.”

5. Lelki alkatunknak, vérmérsékletünknek megfelelő pedagógust kell találni. A tanár- tanítvány összehangolódása a szerencse és az önfegyelem függvénye.

6. Tanulj példamondatokat. A nyelvtanulás minták tanulása.

7. Beszélj magadban az adott nyelven (belső monológ)
Ha külföldön élsz, de „mikroklímában”, azaz otthon a családdal magyarul beszélsz ( magyarul nézel tévét), akkor nehéz az adott ország nyelvének elsajátítása.

8. Tévhit azt gondolni, hogy elég a jó kiejtést hallani. Ráhallás és tudatos aktivitás is szükséges.

9. A felejtés ellen ismétléssel kell küzdeni.

10. Inkább rövidebb ideig, de teljes intenzitással foglalkozni a feladattal.

Minden emberi tevékenység – a művészeteket kivéve – az érdeklődés intenzitásától és a befektetett energia mennyiségétől függ.

Forrás: Lomb Kató: Így tanulok nyelveket – Egy 16 nyelvű tolmács feljegyzései
A fenti tanácsok nem szó szerinti idézetek, számozta és összeállította a szerkesztő.

 

Hogyan tanultak Mikszáth gyermekei “észrevétlenül” idegen nyelvet?

Mikszátnak van egy aranyos novellája, ahol leírja a fiai francia tanulásának történetét. Megtudhatjuk, hogyan veszi rá őket a nyelvtanulásra, majd amikor a fiai le akarják leplezni, hogy tanítójuk nem tud eléggé franciául, biztosít nekik szótárt és könyvet is.

“Hanem iszen volt is dolga a szótárnak! Ki nem bocsátották szinte reggeltől estig a kezükből, búvárolták, turkálták, kikeresték, bevágták a legkülönösebb szavakat és keresztkérdésekbe fogták a kis brebist, aki most már több szerencsével siklott ki a körmeikből.”

A jutalom: ha nyelvtani hibán is kapják a tanítójukat, vesz nekik biciklit (ami nagy dolog volt abban az időben). Az aktív “leleplezési hadjárat” során a gyerekek szinte észrevétlenül megtanultak franciául.

Letöltés pdf formátumban, Mikszáth Aussi brevis (3 oldal)

Mikszáth Kálmán:  Aussi brebis

Rövidített változat

Egy kurta esztendő előtt itt járt Párisból a francia fordítóm. Nagy csodálkozás fogta el, hogy én nem tudtam vele franciául beszélni, tágra dagadtak a szemei, összecsapta a kezeit. Én is csodálkozhattam volna, hogy ő meg nem tudott velem magyarul beszélni, de én nem csodálkoztam, mert ez még barbárabb színben tüntetett volna föl. Hogyan tanultak Mikszáth gyermekei “észrevétlenül” idegen nyelvet? bővebben…