Tanácsok nyelvtanuláshoz az intelligenciatípusok alapján

nyelvtanulási tanácsokA cikk rövid bevezető után sorra veszi az egyes intelligenciatípusokat, az előnyös tanulási stílusokat és konkrét tanácsokat ad mindegyikhez, milyen feladatok, tevékenységek alkalmazásával lehet hatékonyabban tanulni.

Forrás: www.britannicanyelviskola.hu (itt már nem elérhető)

A többszörös intelligencia tesztet Howard Gardner harvardi professzor dolgozta ki. Szerinte az intelligencia jelzést ad arra vonatkozóan is, hogy milyen tanulási stílus előnyös valakinek, valamint milyen a viselkedési és munka stílusa, mik az erősségei és gyengeségei.

Szerinte az ember nem egy, hanem legalább hét különálló intelligencia típussal rendelkezik. Ezek között több olyan is van, amit a mai általánosan elfogadott intelligencia tesztek nem mérnek, pedig ezek a képességek ugyan olyan fontosak mindennapi életünkben, mint a nyelvi, vagy matematikai-logikai intelligenciák.

Általában nem lehet valakit csak egyfajta intelligenciába besorolni, minden egyént egy speciális “elegy” jellemez. Maga az intelligencia nem a jó és a rossz mércéje; valójában egyik intelligencia típus sem jó vagy rossz. A tény az, hogy mindannyian különféleképpen vagyunk intelligensek, s mindenki képes gyengeségeit leküzdeni, erősségét felhasználni az érvényesülésért.

A nyelvtanulás eredményessége is az egyén erősségeiben rejlik, nem pedig a gyengeségeiben! Ha tanítványát a saját erősségein keresztül fejleszti a tanára, akkor nemcsak ösztönözi őt, de még boldoggá is teszi, hiszen mindenki szereti megmutatni a saját erősségeit. Az örömmel végzett munkát szeretjük, és a sikerélményért dolgozunk.

Ha valakinek nem megy a hallott szöveg értése, és erőssége az írás, akkor hiába erőltetjük minél több szöveg hallgattatásával csak a kudarc esélyét növeljük. Vonjuk be az erősségét, az írást, és diktálással, vagy egy szöveg felvételének leirattatásával máris hatékony a tanulás, mert élvezetes, emlékezetes lesz.

Nyelvi intelligencia

A nyelvi intelligencia a magas szintű beszédkészséget, írást, olvasást, anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikációt jelenti. Jellemző lehet rád, hogy szavakra jól emlékszel, jól memorizálod a nyelvet írásban és szóban egyaránt, kedveled az információk és ötletek magyarázatát és interpretációját a nyelven keresztül. Szereted a szójátékokat, mivel sok szót képes vagy megjegyezni, könnyen megérted a kommunikáció és a jelentés közötti kapcsolatot.

Kapcsolódó feladatok, tevékenységek, aminek az alkalmazásával hatékonyabban tudsz tanulni: Utasítások írása; egy írott munka megszerkesztése; beszélni egy témáról több szemszögből; egy beszéd megírása, egy esemény kommentálása, pozitív vagy negatív fordulatot adni egy történetnek.

TANÁCSOK A NYELVTANULÁSHOZ
Mivel szavakban és kifejezésekben gondolkodsz, tanulásodban a könyvek, hangzó szövegek, párbeszédek, viták jelentik az ismeretforrást. Érdemes a napilapokat böngészned (pl. a Newsweek, Speak Up, 5 perc angol magazint olvasni), a TV-ben beszélgetős műsorokat nézni, mert ezekből könnyen megjegyzed az új kifejezéseket, mondatokat. A szótár nélkülözhetetlen eszköz számodra. Szerezz be többfélét is. Gyűjts szócsaládokat. Alkoss önállóan szószedetet, új szövegeket, történeteket, majd mondd el hangosan is. Erre kiválóan alkalmas a “Szómánia” szoftver, vagy a WTCD szótanító és kommunikációs portál.

Az önálló tanulásra készült szókincsfejlesztő és nyelvtani összefoglaló típusú feladatgyűjtemények valók neked. Azok, amelyekben először bemutatják a nyelvtani tényt, példákba foglalják, a könyv másik oldalán pedig ugyanezt gyakoroltatják.

Az online elérhető interaktív szoftveres nyelvtanulás számodra több szempontból is remek megoldás a tanulás hatékonyságának növelésére. A szereplőkkel folytatható párbeszédben kiélheted a történetek irányításának az élvezetét, a megtanulandó kifejezések változatosságáról nem is beszélve. Szójátékok is vannak benne!

Hogyan fejleszthetem?
A nyelvi intelligenciát szóbeli érveléssel, rejtvények, szójátékok megfejtésével fejlesztheted. Kreativitásodat kihasználva akár te is kitalálhatsz rejtvényeket, írhatsz levet, verset, vagy szerkeszthetsz saját újságot.

Logikai-matematikai intelligencia

Ez az intelligenciatípus az absztrakt gondolkodás képességét foglalja magában, vagyis azt, hogy konkrét cselekvések vagy tárgyak hiányában is tudjunk viszonyokat kezelni és értékelni. Ha nagymértékben ebbe a típusba tartozol, akkor jellemző rád a logikus, érveken alapuló gondolkodás. Kutatod az okokat, megoldásokat keresel, kedveled a tudományos érvelést és következtetést, a probléma analízist, matematikai számítások elvégzését. Megérted az ok-hatás kapcsolatot egy kézzelfogható eredmény felé.

Kapcsolódó feladatok, tevékenységek, aminek az alkalmazásával hatékonyabban tudsz tanulni: Előre megtervezni a tanulási folyamatot; kitalálni egy stratégiát, hogy elérd a célod.

TANÁCSOK A NYELVTANULÁSHOZ
Több forrásból is gyűjts anyagot, majd vesd össze, elemezd és alakítsd ki a saját rendszeredet. Otthon sok olyan önálló, főleg írásbeli feladatot végezz el, ami több oldalról is megvilágítja ugyanazt a kérdést. Szerezz be olvasmányokat, nyelvtankönyveket, gyakorló feladat-gyűjteményeket. Több, az anyaghoz kapcsolódó szöveget is tanulmányozz át, hogy a nyelv használatának logikáját teljesen átlásd. Időre és nyugodt környezetre van szükséged, mert hatékonyan tanulni csak egyedül és csendben tudsz igazán. Szótanuló, vagy tematikus kártyák is hasznosak számodra, a keresztrejtvényeket pedig egyenesen muszáj csinálnod!

Az online elérhető interaktív szoftveres nyelvtanulás számodra igazi kincsesbánya! A feladatsorok elemzése, a szabályok és jelentéstartalmak felfedezése igazi sikerélményt jelent a logikai típusú tanulóknak. Az egyes tanulási útvonalak variációs összeállítása pedig valóságos élvezet!

Hogyan fejleszthetem?
A logikai-matematikai intelligenciát a mindennapi életed során is fejlesztheted, ha személyes vagy családi költségvetést készítesz, utazást, kirándulást szervezel, megtervezed napirendedet, fejben számolsz, vagy logikai fejtörőket oldasz meg.

Zenei intelligencia

Jellemzői: A zenei intelligencia a zenei hangok által hordozott jelentés megértésére és létrehozására való képesség, amely magában foglalja a dallam, a ritmus és a hangszín sajátosságainak ismeretét is. Amennyiben a Te zenei intelligenciád fejlett, képes vagy a hangszínezeti és ritmikai minták felismerésére, megérted és kommunikálni is tudod a hang és érzés közötti kapcsolatot.

Kapcsolódó feladatok, tevékenységek, aminek az alkalmazásával hatékonyabban tudsz tanulni: A zene három fontos szerepet tölthet be tanuláskor; segít megnyugtatni testileg és mentálisan és ellazult állapotba kerülni, aktiválja a jobb agyféltekét így segíti az információ hatékonyabb befogadását, segít, hogy az újonnan befogadott információ átkerüljön a hosszú távú emlékezetbe. Ezért a megfelelő zeneválasztás segítségedre lehet a tanuláskor. Pl.: komolyzene, vagy olyan zene, aminek a szövegét nem ismered.

TANÁCSOK A NYELVTANULÁSHOZ
Készíts hangfelvételt az óráidon. Ez olyan lesz, mint egy hangos jegyzet, és így mp3 lejátszó segítségével hallgathatod otthon is a tanulnivalót. Jó eredményt hoz, ha valaki mással tanulsz együtt, mert ez szóbeli kommunikációval jár. Ha egyedül tanulsz, akkor is tanulj hangosan! Önmagadhoz beszélve gondold át egy nyelvi probléma folyamatát. A nyelvleckék hanganyagával kezdd a tanulást. Állítsd meg a lejátszót, ismételd a szavakat, szókapcsolatokat, mondatokat, hallgasd folyamatosan a háttérben is, míg mással foglalkozol. Hallgass idegen nyelvű zeneszámokat és próbáld megérteni és memorizálni a szövegüket. De vigyázz! A magyar nyelvű TV, rádió, zene hallgatása elvonhatja a figyelmedet, és nem tudsz 100%-osan koncentrálni a tanult anyagra.

Az online elérhető interaktív szoftveres nyelvtanulás számodra igazi kincsesbánya. A szituációk meghallgatása, a szavak begyakorlása a beszédfelismerő rendszerrel, a szituációk szereplőivel folytatható párbeszédek az auditív típusú tanulóknak egyszerűen kihagyhatatlan!

Hogyan fejleszthetem?
Zenehallgatással, kottaolvasással, énekléssel, zenéléssel valamely választott hangszeren? egyszóval bármivel, ami a zenével kapcsolatos.

Testi-mozgásos intelligencia

Ez az intelligencia tehát a test mozgásának kontrollja, kézügyesség, fizikai gyorsaság és egyensúly, szem és test koordináció, tartalmazza a finommotoros és nagymozgások feletti kontroll és a külső tárgyakkal való manipuláció képességét is. Biztos jól megy a sport, a bűvészkedés, a kézzel mutogatás, vagy a kézimunka, barkácsolás.

Kapcsolódó feladatok, tevékenységek, aminek az alkalmazásával hatékonyabban tudsz tanulni: Maradj aktív tanulás közben is! Sétálj vagy készíts jegyzeteket.

TANÁCSOK A NYELVTANULÁSHOZ
Fizikai, személyes tapasztalás és mozgás, érintés és érzékelés közben tanulsz, így marad meg legjobban az emlékezetedben az ismeret. Sétálj a könyvvel, jegyzeteiddel vagy a tanulókártyákkal a kezedben és olvasd fel hangosan a tanulnivalót. Találj módot arra, hogyan teheted megfoghatóvá, amit tanulsz. (Készíts pl. tablókat, posztert, modelleket.) Sportolás, mozgás közben hallgasd hangfelvételről a tananyagot! Használd a számítógépet aktívan a tanuláshoz, mert ez a tapintás érzékét is igényli. Amikor átnézel valamit, írd le a kulcsgondolatokat egy táblára vagy nagyobb felületre. Színdarabban vállalj szerepet, játssz sok Activity-t. Mások mozgolódása kizökkenthet, forgalommentes helyen tanulj.

Az online elérhető, multimédiás szoftverrel hatékony lesz a nyelvtanulásod, mivel a videók szereplőivel beszélgethetsz. Az írott szövegeknél mozgáshoz kötött a válaszadás, amire a szoftver azonnal megadja a megoldásokat, állandó változásban van a tananyag.

Hogyan fejleszthetem? Bizonyított, hogy a fizikai koordináció hatással van a szellemi teljesítőképességre, ezért nagyon fontos a testi-mozgásos intelligencia fejlesztése. Néhány tevékenység, amely segíti ezen intelligencia és a kétkezi problémamegoldó képesség fejlődését: tudás- és készségfejlesztés egy választott sportágban; kézművesség, képzőművészet; valamely testmozgás elsajátítása, például tánc; főzőcske, szerszámok használata, szerelés, barkácsolás; síkbeli és térbeli kirakós játékok.

Téri-vizuális intelligencia

A téri-vizuális intelligencia a vizuális információk észlelésére, módosítására, újraalkotására való képesség, mely magában foglalja a háromdimenziós képekkel való bánni tudást is. Az e téren magas intelligenciával bíró személyeknek fejlett a térbeli és vizuális érzékelése, azaz jól tájékozódnak, könnyedén értelmezik a vizuális információkat, a képalkotás és kifejezés terén fejlett képességekkel rendelkeznek, és könnyen megértik a képek és jelentések közötti, valamint a tér és hatás közötti kapcsolatot.

Kapcsolódó feladatok, tevékenységek, aminek az alkalmazásával hatékonyabban tudsz tanulni: Ne csak jegyzetelj, készíts a tanulás során illusztrációkat, az összefüggéseket szemléltesd ábrákkal, táblázatokkal!

TANÁCSOK A NYELVTANULÁSHOZ
Mivel a képek, formák, képzetek, 3 dimenziós térben érzékelt tapasztalatok fognak mély nyomot hagyni az emlékezetedben, tanulás közben rajzolj diagramot, grafikont, készíts képgyűjteményt, táblázatot, posztert. Tanulj a saját jegyzetedből, ami tömör, vázlatos legyen, kulcsmondatok kiemelve, mert a jegyzeted képe fog megmaradni. Használd a színkódokat is (kihúzó filc). Készíts szókártyákat! Játékok és interaktív feladatok megoldása közben tanulsz a legtöbbet. Fontos kellék a tanulásodhoz a film! Mindig ezzel kezdd a tanulást, nézd meg a képeket, a videót, mivel a látott dolgok fognak az emlékezetedben megmaradni. Készíts illusztrációt a tanulás közben, rajzolj képregényt, feladványokat! Csoporttársaid biztosan díjazni fogják, nem beszélve tanárodról! Az online, multimédiás tananyag igen jó választás lenne számodra, mivel a szituációs jelenetek, az animációk és a képek összekapcsolva az interaktivitással elsőrangúan támogatják a hatékony tanulást a te esetedben is. Kezdd a tanulást a jelenetekkel!

Hogyan fejleszthetem?
Ha a téri-vizuális intelligenciád akarod fejleszteni, készíts tervrajzot, majd rendezz be egy szobát, tervez egy ruhát vagy épületet, találj ki egy lógót, vásárlás után pakolj be a hűtőbe, vagy igyekezz minél több dolgot becsomagolni egy bőröndbe vagy berakni a kocsi csomagtartójába. Segíthet még a hangos térképolvasás és navigálás utazások során, térképszerkesztés korábbi utazások helyszínéről, gondolattérkép rajzolása pl. egy bonyolult lecke, vagy egy szerelési, használati utasítás információinak és összefüggéseinek szemléltetéséhez.

Interperszonális intelligencia

Az interperszonális intelligencia más emberek érzéseinek és viselkedésének felismerésének, megkülönböztetésének és megértésének képessége. Társainkhoz való viszonyulásunkat, együttműködési és segítő készségünket jelenti. Ha itt szerezted a legtöbb pontot, jellemző rád, hogy könnyedén megérted mások érzéseit, az emberek között létrejövő helyzetek kapcsolatait. Gondolkodásodat, és így a tanulásodat is a másokkal való kapcsolattartás hatja át.

Kapcsolódó feladatok, tevékenységek, aminek az alkalmazásával hatékonyabban tudsz tanulni: A páros vagy csoportos tanulást gyakran nehezebb megszervezni, mint egyedül tanulni, de neked biztosan megéri!

TANÁCSOK A NYELVTANULÁSHOZ
Emberi kapcsolat, kommunikáció, együttműködés, csapatmunka során szerzett ismeretekre fogsz jól visszaemlékezni. A baráti társaság egyben jó motiváció is, mert szereted ismereteidet megosztani társaiddal. A jó hangulatú társaságban tudod kibontakoztatni ötleteidet, itt érvényesül újító szellemed. Sok játékos megoldásra nyílik így lehetőség, egymás kikérdezésén és a diktáláson kívül az Activity és pantomim is feldobná a hangulatot. A szavakat, kifejezéseket ragasztgasd ki a lakásban szana-széjjel, hogy mozgásod közben átfuthasd őket akár többször is egy nap.

Szereted a beszélgetést, az összejöveteleket és az irányítást, így jó tanulópárja lehetsz egy gyengébb társadnak. Próbálj tanulócsoportot szervezni barátaidból, s tanuljatok együtt. Szervezz csapatversenyt az adott nyelv kultúrájából, vagy más, számodra vonzó témából. Arra ügyelj, hogy a szervezés a tanulandó nyelven folyjon, különben öncélúvá válik. A csoportos, közösségi online nyelvtanulást szinte neked találták ki! A fórumon bátran adj tanácsot az elbizonytalanodóknak, moderálj egy témát, szervezz közös feladatokat.

Hogyan fejleszthetem?
Segíts másoknak egy problémát megoldani, adj tanácsot, figyelj nagyon oda a barátaid, családtagjaid mimikájára, testbeszédére is beszélgetés közben. Az empátia és a másoktól való tanulás képességét csak együtt dolgozva vagy játszva tudod fejleszteni, pl az Activity ? dobozos társasjáték- remek megoldás.

Intraperszonális intelligencia

Ez az intelligenciatípus saját személyiségünk, érzéseink, szándékaink és motívumaink azonosításának és megértésének képességét foglalja magába. A magas szintű intraperszonális intelligenciával rendelkező egyént öntudatosság, személyes hatáskör, személyes tárgyilagosság, önismeret jellemzi.

Kapcsolódó feladatok, tevékenységek, aminek az alkalmazásával hatékonyabban tudsz tanulni: Saját céljaidat és a személyes változásokat figyelembe véve tűzz ki célokat magad elé, és önállóan tervezd meg tanulásod. Közben végig vedd figyelembe saját érzelmeid és hangulatod tanulásra való kihatását, és ha szükséges, a minél eredményesebb és hatékonyabb tanulás érdekében alakíts a kitűzött feladatokon. A folyamat végén mindig tekintsd át és értékeld munkádat, hogy önismereted tovább bővüljön.

TANÁCSOK A NYELVTANULÁSHOZ
Öntudatos, befelé néző vagy, és szeretsz egyedül dolgozni. Töprengés, az ismereteken való meditálás, elmélyülés fog segíteni abban is, hogy vissza tudj emlékezni a tanult nyelvi anyagra, ezért keress magadnak egy nyugodt, csendes helyet a tanuláshoz, mert ahhoz, hogy igazán hatékony tud lenni, egyedüllétre van szükséged. Határozd meg előre, mikor mennyi és milyen anyagot fogsz megtanulni, mert csak így fog elégedettséggel eltölteni a nyelvtanulás is. Főként írásbeli feladatokkal gyakorolj, és sok-sok olvasnivalóval vedd körül magad!

Az online nyelvtanulásba bátran belefoghatsz, mert önirányító vagy, és nem fogod elhanyagolni a szoftveres munkát még akkor sem, ha nem áll a hátad mögött a nyelvtanárod. Ráadásul a csoporttársak megjegyzései sem fognak zavarba hozni.

Hogyan fejleszthetem?
Annak ellenére, hogy az intraperszonális intelligencia középpontjában önmagunk megértése áll, ez nem jelenti a külvilág kizárását. Saját személyiségünk megismerésében ugyanis mások segítségét is kérhetjük, de írhatunk személyes naplót is, vagy csak egyszerűen elgondolkozhatunk erősségeinken és gyengeségeinken, azon, hogy milyenek vagyunk és milyenek nem vagyunk; ezek mind segíthetnek ezen intelligenciánk fejlesztésében.